Fem Pilarer ble opprettet av Stein Gunleiksrud i oktober 2015 for at Nikken-kunder i Norge fortsatt skulle få kjøpt Nikken produktene og få de levert til sitt nærmeste postkontor etter at Nikken avsluttet sine aktiviteter i Norge (og noen andre land) på dette tidspunktet. Ved utgangen av mars 2020 slutter Stein Gunleiksrud som Nikken distributør (England) etter 15 år og det vil ikke lenger være mulig å kjøpe Nikken produkter via denne nettsiden. Heretter må du bestille gjennom Nikken sin internasjonale bestillings-side. Vennligst bruk linkene på venstre side av denne nettsiden for å komme til rett adresse.

 

Du kan bestille alle Nikken sine produkter fra Nikken sin internasjonale nettside (bruk knappen til venstre) og få varene levert til din lokale postadresse i Norge. Bestillingen og betalingen gjøres i EURO fra ditt norske kredit eller kontant kort. Du betaler altså i norske kroner. Vennligst bruk prislisten Non EU Price List (Ikke EU-prisliste) når du kommer til Nikken sin nettside. Her er prisene vist uten tysk MOMS.  Du betaler BARE norsk MOMS når varene kommer til Norge. Som en hjelp finner du den svenske prislisten fra knappen til venstre.

 

Bestillingen din fra nettsiden blir sendt til Nikken i England og bestillingen blir satt opp manuelt der. Varene sendes så til Norge fra Nikken sitt lager i Tyskland. Posten tar seg av fortolling og innkreving av norsk MOMS fra deg. Krav fra Posten må betales FØR varene utleveres. Det skal ikke være toll på varene fra Nikken fordi de kommer fra EU (Tyskland).

Stein Gunleiksrud er innehaveren av FemPilarer og står bak alt innholdet.

Jeg er en uavhengig Internasjonal Nikken distributør registrert med Nikken i England.

Fem Pilarer ble opprettet av Stein Gunleiksrud i oktober 2015 for at Nikken-kunder i Norge fortsatt skulle få kjøpt Nikken produktene og få de levert til sitt nærmeste postkontor etter at Nikken avsluttet sine aktiviteter i Norge (og noen andre land) på dette tidspunktet. Ved utgangen av mars 2020 slutter Stein Gunleiksrud som Nikken distributør (England) etter 15 år og det vil ikke lenger være mulig å kjøpe Nikken produkter via denne nettsiden. Heretter må du bestille gjennom Nikken sin internasjonale bestillings-side.

 

Du kan bestille alle Nikken sine produkter fra Nikken sin internasjonale nettside (bruk knappen til venstre) og få varene levert til din lokale postadresse i Norge. Bestillingen og betalingen gjøres i EURO. Du bruker prislisten Non EU Price List (Ikke EU-prisliste). Her er prisene vist uten MOMS.  Som hjelp finner du den svenske prislisten fra knappen til venstre.

 

Bestillingen din blir sendt til Nikken i England og satt opp manuelt der. Varene sendes så til Norge fra Nikken sitt lager i Tyskland. Posten tar seg av fortolling og innkreving av MOMS fra deg. Krav fra Posten må betales FØR varene utleveres. Det skal ikke være toll på varene fra Nikken fordi de kommer fra EU (Tyskland).